TNGG160408FP-TK/PR1425 (KYOCERA)

95.000₫ 192.550₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

- R08, bén, chuyên cho Thép và INOX

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây