Thước đo sâu điện tử Mitutoyo

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Thước đo sâu điện tử 0-150mm/6" x 0.01mm. Mã hàng: 571-211-20

Thước đo sâu điện tử 0-200mm/8" x 0.01mm. Mã hàng: 571-212-20
Thước đo sâu điện tử 0-300mm/12" x 0.01mm. Mã hàng: 571-213-10
Thước đo sâu điện tử 0-150mm x 0.01mm IP67. Mã hàng: 571-251-10
Thước đo sâu điện tử 0-200mm x 0.01mm IP67. Mã hàng: 571-252-10
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây