Thước đo cao điện tử Mitutoyo

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Thước đo cao điện tử 0-300mm x 0.01mm/0.005mm. Mã hàng: 192-613-10
Thước đo cao điện tử 0-1000mm/40" x 0.01mm/0.0005". Mã hàng: 192-663-10

Thước đo cao điện tử 300mmx0.01mm. Mã hàng: 570-302
Thước đo cao điện tử 0-300mm/12" x 0.01mm. Mã hàng: 570-312
Thước đo cao điện tử 0-600mm/24" x 0.01mm. Mã hàng: 570-314
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây