Thước cặp đồng hồ 412350 150/01

Liên hệ
Dial calipers 150/01

Phiên bản:
Satin mạ crôm quy mô. Chống sốc, với giá đỡ bảo vệ. Chỉ số quay số chính xác với xoay quay và khóa vít.
Đọc 1 mm trên dầm, 1/100 mm trên mặt tròn.

Version:
Satin chrome-plated scale. Shock-proof, with protected rack. Precision dial indicator with rotating dial and locking screw.
Readings of 1 mm on the beam, 1/100 mm on the round dial.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây