Thước cặp điện tử IP67 150mm/8"

Liên hệ
Digital caliper IP67 150 mm 412751 150

Phiên bản:
Màn hình kỹ thuật số có độ tương phản cao lớn. Các mặt đo được chính xác. Caliper có khả năng chống nước và bụi. Sau 2 giờ không di chuyển, hệ thống điều khiển sẽ tự động tắt caliper. Vỏ nhựa chống sốc.
Cung cấp với:
Số pin 081560 kích thước CR2032.

Version:

Large high-contrast digital display. The measuring faces are precision-lapped. The caliper is resistant to water and dust. After 2 hours without movement, the control system shuts down the caliper automatically. Shock-resistant plastic casing.

Supplied with:

Battery No. 081560 size CR2032.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây