Solid carbide jobber drill extra stub 122100, 122151, 122160

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Version:

Similar to DIN 6539 (stub).
Nominal ⌀ and shank ⌀ equal.
TiN coating.

Recommendation:

Maximum drilling depth:
flute length (see table) less 1.5×nominal ⌀.

Note:

Non slip clamping in drill chuck No. 341050 with diamond coated clamping jaws.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây