SDKN1504AUTN/TN100M

1₫
Maker: KYOCERA - Mảnh phay Cermet chuyên phay tinh.

Maker: KYOCERA

Mảnh phay Cermet TN100M chuyên phay tinh.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây