R1.5 2SEB030-080-R15/SOLID ENDMILL

574.960₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
TEA05830
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây