PTT 8x20x60xS8x4F (YELLOW)

Liên hệ
Dao phay trụ D8, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiN Vàng PTT4F-10307510

Dao phay trụ D8, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiN Vàng
PTT4F-10307510

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây