PTT 6x15x50xS6x4F (YELLOW)

120.000₫ 250.000₫
Dao phay trụ D6, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiN Vàng PTT4F-10307510

Dao phay trụ D6, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiN Vàng
PTT4F-10307510

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây