PTT 12x30x75xS12x4F (BLACK)

Liên hệ
Dao phay trụ D12, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiAlN PTT4F-12307512

Description:

Dao phay trụ D12, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiAlN
PTT4F-12307512

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây