PTT 10x30x75xS10x4F (BLACK)

390.000₫ 650.000₫
Dao phay trụ D10, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiAlN đen PTT4F-10307510

Dao phay trụ D10, 4 me, xoắn góc lớn, phủ TiAlN đen
PTT4F-10307510

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây