PHAY LẮP MẢNH APMT1604 VÁT 15/20/30/40/45/50/60/75 ĐỘ

Liên hệ
Indexable chamfer mill for AP.. 1604..

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây