Phay cao tốc Micro 221941

Liên hệ
Mảnh phay KYOCERA LPGT010210ER-GM - Đường kính cán từ 8mm đến 16mm

Phiên bản:
Đối với gia công cực kỳ hiệu quả do tỷ lệ feedrate tiến dao cao. Độ rung được giảm thiểu bằng cách cắt giảm lực.

Version:

For extremely cost-effective machining due to high feed rates. Vibration is minimised by cutting force reduction.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây