Panme đo trong dạng ống Mitutoyo

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
 
- Panme đo trong dạng ống 50-75mmx0.01mm Mã hàng: 133-143
- Panme đo trong dạng ống 75-100mmx0.01mm Mã hàng: 133-144
- Panme cơ đo trong dạng ống 125-150mmx0.01mm Mã hàng: 133-146
- Panme cơ đo trong dạng ống 150-175mmx0.01mm Mã hàng: 133-147
- Panme đo trong dạng ống 375-400mm x 0.01mm Mã hàng: 133-156

 

- Panme đo trong dạng ống nối 50-150mmx0.01mm Mã hàng: 137-201
- Panme đo trong dạng ống nối 50-300mm x 0.01mm Mã hàng: 137-202
- Panme đo trong dạng ống nối 50-500mm x 0.01mm Mã hàng: 137-203
- Panme đo trong dạng ống nối 50-1000mm x 0.01mm Mã hàng: 137-204
- Panme đo trong dạng ống nối 50-1500mmx0.01mm Mã hàng: 137-205
- Panme đo trong dạng ống nối 2"-20"x.001" Mã hàng: 137-218
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây