Pamme điện tử 0-25mm

Liên hệ
Digital external micrometer

Phiên bản:
Màn hình dễ đọc. 
Kỹ thuật số. Vỏ bọc bằng kim loại chống bụi IP54 và chống va đập.
Cung cấp với:
1 pin số 081560 kích thước 357. 1 cầu nối để đo bề mặt cong,
Từ kích thước 25−50, tiêu chuẩn 1 micromet.

Version:
Easy-to-read display. Carbide-tipped anvils.
Digital and analogue graduations. Dust-proof and splash-proof metal casing.
Supplied with:
1 battery No. 081560 size 357. 1 plug-in sphere for measuring curved surfaces,
From size 25−50, 1 micrometer standard.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây