Mũi mài hợp kim hình trụ SA SB

187.000₫
Maker: ADVANCED CARBIDE USA - Hợp kim

Maker: ADVANCED CARBIDE USA - Hợp kim

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây