Mũi mài hợp kim hình trụ đầu tròn SC

290.000₫
Maker: ADVANCED CARBIDE USA - Hợp kim

Maker: ADVANCED CARBIDE USA - Hợp kim

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây