Mũi mài hợp kim hình trụ đầu tròn SC

Liên hệ
Maker: ADVANCED CARBIDE USA - Hợp kim

Maker: ADVANCED CARBIDE USA - Hợp kim

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây