Mũi khoan sâu gắn mảnh chuôi côn Holex từ 1.5D đến 12D

Liên hệ
Base body Plain shank from 1.5D to 12D, from 12mm to 65mm
  • Mũi khoan sâu gắn mảnh Holex từ 1.5D đến 12D,
  • Đường kính khoan từ 12mm đến 65mm.
  • Có đường nước trong.
  • Chuôi côn MT.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây