Mũi khoan HSS Holex - Holex HSS jobber drill rolled 114000

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây