Mũi khoan HSS chuôi côn Holex 116320

Liên hệ
HSS jobber drill N 116320

Version:

Special surface treatment, resulting in reduced tendency to edge build-up and improved chip evacuation.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây