Mũi khoan gắn mảnh DRC/DRA/DRX/DRZ/DRW - KYOCERA

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Download Catalogue click here

1. Mũi khoan Module DRA/DRC: chiều sâu khoan từ 3D-8D

2. Mũi khoan DRX ghép 2 mảnh ZXMT: chiều sâu khoan từ 2D-5D

3. Mũi khoan DRS/ DRZ ghép mảnh DS/ ZCMT: chiều sâu khoan từ 2D-5D

4. Mũi khoan DRW chuyên khoan đường kính lớn:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây