Mũi khoan DRC gắn mảnh KYOCERA (Made in Germany)

Liên hệ
Mũi khoan DRC gắn mảnh KYOCERA (Made in Germany): Cán khoan 9 x 3D (chuôi 12) gắn mảnh từ 9mm đến 9.5mm Cán khoan 9 x 8D (chuôi 10) gắn mảnh từ 9mm đến 9.5mm Cán khoan 14.5 x 5D (chuôi 16) gắn mảnh từ 14.5mm đến 14.9mm Mảnh khoan 9.2mm - 9.4mm - 14.7mm  

Mũi khoan DRC gắn mảnh KYOCERA (Made in Germany):

Cán khoan 9 x 3D (chuôi 12) gắn mảnh từ 9mm đến 9.5mm
Cán khoan 9 x 8D (chuôi 10) gắn mảnh từ 9mm đến 9.5mm
Cán khoan 14.5 x 5D (chuôi 16) gắn mảnh từ 14.5mm đến 14.9mm

Mảnh khoan 9.2mm - 9.4mm - 14.7mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây