Mũi khoan 114030

Liên hệ
CleverDrill HSS jobber drill from 0.2mm to 20mm

Phiên bản:
Máy khoan mạnh mẽ cho tất cả các ứng dụng tiêu chuẩn. Cải thiện hành vi khoan tại chỗ do hình thức mặt đất chéo. Tiêu chuẩn lõi dày và lõi côn. Hồ sơ mặt đất. Bề mặt: sáo xoắn ốc màu đồng.
Chú thích:
Sản phẩm kế thừa cho số 114050 và số 114160.

Version:
Sturdy drills for all standard applications. Improved spot drilling behaviour due to cross-ground form. Standard core thickness and core taper. Profile ground. Surface: Bronze-coloured tempered helical flutes.
Note:
Successor product for No. 114050 and No. 114160.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây