Mũi khoan 114000

Liên hệ
HSS jobber drill rolled N from 1.0mm to 20mm

Phiên bản:
Cuộn rèn, góc xoắn chuẩn, độ dày lõi và lõi côn.
Kích thước cho DIN 338.
Không có sự gián đoạn trong cấu trúc vật liệu, do đó, khoan là đàn hồi hơn và thích hợp cho các nhiệm vụ khoan khó khăn (e. G. Với tay khoan tổ chức). Phiên bản kinh tế.

Version:

Roll forged, standard helix angle, core thickness and core taper.
Dimensions to DIN 338.
No interruption in the material structure, so the drill is more resilient and suitable for arduous drilling tasks (e. g. with hand held drills). Economy version.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây