Cán dao phay MFH Micro (KYOCERA)

Liên hệ
Cán dao phay cao tốc MICRO MFH từ KYOCERA, D8 - D16, lắp mảnh LPGT01.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây