MFH Micro/ Dao phay cao tốc đường kính từ 8mm

Liên hệ
Dao phay cao tốc Micro đường kính từ 8mm đến 16mm, sự thay thế tuyệt vời và hiệu quả cho dao phay ngón solid truyền thống.

Download Catalogue click here

 

Dao phay cao tốc Micro đường kính từ 8mm đến 16mm, sự thay thế tuyệt vời và hiệu quả cho dao phay ngón solid truyền thống.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây