MECH050R11-8-4T-BT50/HOLDER

Liên hệ
MECH080R17-7-4T-BT50 MECH050R11-8-4T-BT50 MECH063R-17-3-4T MECH050R-11-5-6T-M

MECH-BT50 (Integral Arbor type, without coolant hole)

Đài dao phay phá thô MECH D50mm - BT50 lắp 7 tầng chip x 4 me = 28 chip phá thô răng cưa. Chiều sâu cắt tối đa 1 lần là 104mm. Có lỗ nước xuyên tâm cho 4 flute.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây