Mảnh tiện ren trong 16IR5502 TC60M

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Mảnh tiện ren trong 16IR5502 TC60M

Vật liệu Cermet cho độ cứng cao chịu mài mòn tốt

1 hộp 10 mảnh

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây