Mảnh phay cao tốc Micro 221947

Liên hệ
Mảnh phay KYOCERA LPGT010210ER-GM PR1535 chuyên Inox, Thép sinh nhiệt, Inconel, Titanium.

Phiên bản:
Đối với gia công cực kỳ hiệu quả do tỷ lệ feedrate tiến dao cao. Độ rung được giảm thiểu bằng cách cắt giảm lực.

Version:

For extremely cost-effective machining due to high feed rates. Vibration is minimised by cutting force reduction.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây