Lục giác L 627216 9

Liên hệ
Hexagon key L-wrench set, BlackLaser surface Hex-Plus key L-wrench set multi-colour plastic sleeving 9

Phiên bản:
Trục hình chữ L; điểm bóng có thể được áp dụng lên đến một góc 30 °.
Thép Chrome vanadi, thông qua cứng (cứng), Hex-plus profile, mạ chrome.
Sử dụng bảng nội dung:
1 mỗi cờ lê L: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; số 8; 10 mm
Trình bày trong: clip nhựa

Version:

L-form shaft; ball point can be applied up to an angle of 30°.
Chrome vanadium steel, through hardened (toughened), Hex-plus profile, chrome-plated.

Content table use:

1 each L-wrench: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Presented in: Plastic clip

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây