Lục giác L 627210 9

Liên hệ
Hexagon key L-wrench set, Hex-plus chrome-plated 9

Phiên bản:
Trục hình chữ L; điểm bóng có thể được áp dụng lên đến một góc 30 °.
Thép Chromium vanadi, thông qua cứng (cứng). Hex-plus profile, mạ crôm.
Sử dụng bảng nội dung:
1 mỗi L-cờ lê số 627200: Kích thước 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; số 8; 10
Trình bày trong: clip nhựa

Version:

L-form shaft; ball point can be applied up to an angle of 30°.
Chromium vanadium steel, through hardened (toughened). Hex-plus profile, chrome-plated.

Content table use:

1 each L-wrench No. 627200: Size 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Presented in: Plastic clip

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây