Lục giác L 627141 9

Liên hệ
Hexagon key L-wrench set long, powder-coated 9

Phiên bản:
Trục hình chữ L, điểm bóng có thể được áp dụng lên đến một góc 30 °.
Bề mặt mạ niken và sơn tĩnh điện. Cạnh hơi vát.
Độ cứng tối đa với độ dẻo dai đặc biệt do PB Swiss Tools hợp kim đặc biệt.
Lợi thế:
Kích thước cờ lê chính xác nhanh chóng được xác định bằng mã màu rõ ràng.
Sử dụng bảng nội dung:
1 mỗi cờ lê L số 627140: Kích thước 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; số 8; 10
Trình bày trong: clip nhựa

Version:

L-form shaft, ball point can be applied up to an angle of 30°.
Surface nickel-plated and powder-coated. Edges slightly bevelled.
Maximum hardness with special toughness due to PB Swiss Tools special alloy.

Advantage:

Correct wrench size quickly located by clear colour coding.

Content table use:

1 each L-wrench No. 627140: Size 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Presented in: Plastic clip

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây