LOMU150516ER-GM/PR1510 (KYOCERA)

95.000₫ 190.000₫
Mảnh phay KYOCERA 2 mặt 4 góc cắt R1.6.

Mảnh phay KYOCERA 2 mặt 4 góc cắt R1.6.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây