LOMU100408ER-GH/PR1510 (KYOCERA)

75.000₫ 160.000₫
Mảnh phay KYOCERA 2 mặt 4 góc cắt R0.8

Mảnh phay KYOCERA 2 mặt 4 góc cắt R0.8

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây