Lăn nhám ZEUS - Knurling toolholder for 2 knurls

Liên hệ
Lăn nhám Zeus đến từ Germany,   

Lăn nhám ZEUS Germany, 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây