KYOCERA SGS High Performance/General Purpose, HARDENED STEELS (45-65Rc)

Liên hệ
Chuyên gia công Khuôn High Performance/General Purpose, HARDENED STEELS (45-65Rc) Dao phay ngón KYOCERA SGS cho vật liệu sau nhiệt 45-65HRC Hệ Mét & Hệ Inch

Chuyên gia công Khuôn

Get all the benefits of SGS' best selling Z-Carb unequal helix end mills with geometric enhancements specifically for high speed mold and die applications.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây