KYOCERA PR1625

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
  • Line up expansion of shallow grooving GBA.
  • MEGACOAT NANO maintains long tool life and stable machining.
  • Large lineup with groove widths from 0.33mm to 4.8mm.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây