KYOCERA 50% OFF SYSTEM TIP BAR

11:08 10/04/2020
KYOCERA 50% OFF SYSTEM TIP BAR

Chương trình giảm giá 50% tất cả các mã hàng gia công lỗ nhỏ kiểu System Tip Bar VNBR như list bên dưới. Thời gian: cho đến khi nào hết hàng.

Serial # Name
TKT09576 VNBR0420-01S/PR930
TKE15113 VNBR01505-005S/PR1225
TKT09246 VNBR0206-003/PR930
TKE15106 VNBR0105-005S/PR1225
TBE07638 VNBR0420-02NB/KPD010
TKT09577 VNBR01503-01S/PR930
TKE15036 VNBR0620-003/PR1225
TKE15030 VNBR0520-003/PR1225
TKE15024 VNBR0511-003/PR1225
TKE15110 VNBR01503-01S/PR1225
TKT09562 VNBR01503-005S/PR930
TKT09291 VNBR0620-01/PR930
TKE15000 VNBR0206-003/PR1225
TKT09292 VNBR0630-01/PR930
TBE07638 VNBR0420-02NB/KPD010
TWE07338 VNBR0420-01/KW10
TKT09264 VNBR0511-003/PR930
TKE15113 VNBR01505-005S/PR1225
TKT09289 VNBR0511-01/PR930
TBR30211 VNBR0630-02NB/KPD001
TWE07337 VNBR0411-01/KW10
KYOCERA SYSTEM TIP BAR KYOCERA VIETNAM KYOCERA VNBR TIP phuthaitech
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: