Khoan nón 118320

Liên hệ
Stepped drill HSS-E from 4mm to 60mm

Phiên bản:
Với khoan đốm hình trụ, ⌀ số liệu được hiển thị trong sáo. Ba căn hộ ổ đĩa trên chân.
Ứng dụng:
Khoan và deburring, độ dày vật liệu tối đa = chiều cao bước (xem bảng).

Version:
With cylindrical spotting drill, ⌀ figures shown in the flute. Three drive flats on the shank.
Application:
Drilling and deburring, maximum material thickness = step height (see table).

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây