Khoan gắn mảnh KYOCERA DRZ

Liên hệ
Thương hiệu KYOCERA Japan - Khoan tốc độ cao.

Giảm giá 50% cán khoan gắn mảnh DRZ (cho đến khi hết hàng)

S40-DRZ3468-12/HOLDER 6
S25-DRZ1734-06/HOLDER 5
S25-DRZ2392-08/HOLDER 3
S25-DRZ215860-08/HOLDER 2
S32-DRZ295590-10/HOLDER 2
S40-DRZ3774-12/HOLDER 2
S25-DRZ205820-06/HOLDER 2
S32-DRZ27135-10/HOLDER 2
S40-DRZ3978-12/HOLDER 1
S25-DRZ175700-06/HOLDER 1
S25-DRZ165660-06/HOLDER 1
S40-DRZ3978-12/HOLDER 1
S32-DRZ3162-10/HOLDER 1
S32-DRZ275550-10/HOLDER 1
S25-DRZ2652-08/HOLDER 1
S25-DRZ245490-08/HOLDER 1
S25-DRZ25100-08/HOLDER 1
S32-DRZ275825-10/HOLDER 1
S25-DRZ205615-06/HOLDER 1
S32-DRZ315630-10/HOLDER 1
S25-DRZ2651060-08/HOLDER 1
S40-DRZ4284-15/HOLDER 1
S40-DRZ39156-12/HOLDER 1
S40-DRZ35140-12/HOLDER 1
S32-DRZ29116-10/HOLDER 1
S25-DRZ26104-08/HOLDER 1
S20-DRZ135540-05/HOLDER 1
S25-DRZ205410-06/HOLDER 1
S32-DRZ32128-10/HOLDER 1
S32-DRZ285855-10/HOLDER 1
S40-DRZ43215-15/HOLDER 1
S40-DRZ4692-15/HOLDER 1
S25-DRZ235470-08/HOLDER 1
S40-DRZ43172-15/HOLDER 1
S20-DRZ145580-05/HOLDER 1
S40-DRZ47141-15/HOLDER 1
S40-DRZ42126-15/HOLDER 1
S32-DRZ30120-10/HOLDER 1
S25-DRZ1957-06/HOLDER 1
S40-DRZ3876-12/HOLDER 1
S40-DRZ36108-12/HOLDER 1
S40-DRZ50200-15/HOLDER 1
S40-DRZ34102-12/HOLDER 1
S32-DRZ2958-10/HOLDER 1
S32-DRZ285570-10/HOLDER 1
S32-DRZ4080-12/HOLDER 1
S40-DRZ37148-12/HOLDER 1
S40-DRZ41123-15/HOLDER 1
S32-DRZ3151260-10/HOLDER 1
S40-DRZ52156-15/HOLDER 1
S32-DRZ27135-10/HOLDER 1
S40-DRZ45180-15/HOLDER 1
S32-DRZ3151260-10/HOLDER 1

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây