KGDR1010JX-2.4/HOLDER

Liên hệ
Maker: KYOCERA, size 10x10, cán phải, lắp mảnh cắt 2.4mm, 2.5mm, 3.0mm.

Maker: KYOCERA, size 10x10, cán phải, lắp mảnh cắt 2.4mm, 2.5mm, 3.0mm.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây