Kềm nhọn 713040 200

Liên hệ
Snipe nose pliers, straight, chrome-plated, with grips 200 mm

Phiên bản:
Mũi dài rất dài. Các cạnh cắt cảm ứng được làm cứng (xấp xỉ 61 HRC), thích hợp cho dây cứng và mềm. Răng cưa bên trong hàm.
Kìm mạ crôm, xử lý với lớp phủ đa thành phần được tối ưu hóa với bề mặt không trơn trượt Santoprene®.
Tiêu chuẩn:
DIN ISO 5745
Vật chất:
Thép Chrome vanadi, được rèn và rèn cứng.

Version:

Very long snipe nose jaws. Cutting edges induction hardened (approx. 61 HRC), suitable for hard and soft wire. Serrated inside jaws.
Pliers chrome-plated, handles with ergonomically optimised multi-component covering, with non-slip Santoprene® surface.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Chrome vanadium steel, drop-forged and oil-hardened.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây