Hand tap, single Taper GARANT 130160

121.000₫
Size M2.3 and M2.6 to old DIN profile.

Version:

Size M2.3 and M2.6 to old DIN profile.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây