GVR200-020B/PR630

Liên hệ
Maker: KYOCERA - Mảnh tiện rãnh trong 2.0mm - Grade PR660 Carbide Coated - chuyên gia công Thép.

Mảnh tiện rãnh trong 2.0mm GVR200-020B/PR630

Maker: KYOCERA

Grade PR660 Carbide Coated - chuyên gia công Thép

W = 2.0mm , R 0.2mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây