DỤNG CỤ CẦM TAY

Bộ 3 cây búa 915350 3

2.938.000₫ 3.584.000₫

Bộ tua vít Holex 11 cây 915195 11

1.992.000₫ 2.550.000₫

Bộ tua vít Garant 9 cây 915175 9

1.700.000₫ 1.959.000₫

Bộ cờ lê 19 chi tiết 915035 19

2.000.000₫ 2.331.000₫