DCMT11T304HQ/CA515

49.000₫ 92.000₫
Maker: KYOCERA - Hợp kim phủ CVD - Chuyên gia công thép.

Maker: KYOCERA - Hợp kim phủ CVD - Chuyên gia công thép.

R = 0.4mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây