DCMT11T304HQ/CA515

Liên hệ
Maker: KYOCERA - Hợp kim phủ CVD - Chuyên gia công thép.

Maker: KYOCERA - Hợp kim phủ CVD - Chuyên gia công thép.

R = 0.4mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây