DCGT11T304MFR-J/PR1005

1₫
Maker: KYOCERA - Chuyên gia công tinh thép và Inox - Hợp kim phủ PVD

Maker: KYOCERA - Chuyên gia công tinh thép và Inox - Hợp kim phủ PVD

R0.4mm

Dao Phải (R)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây