DCGT11T3005MFR-J/PR1025 (KYOCERA)

Liên hệ
Dao phải, R=0.05mm, chuyên gia công tinh Thép.
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây