Đầu kẹp mũi khoan tự định tâm 341420 (Keyless drill chuck)

Liên hệ
Keyless drill chuck

Industrial version
With drill chuck taper DIN 238

Application:

For fitting to arbors No. 342300 - 342850 or directly on to the machine spindle.
For use on bench drills.

 

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây